Lady Limón presenta Crónica Social

Texto e interpretación – Lilián Pallares
Realización – Antena Blue